Service
..............................................................................................................
Service och support är en vital del i verksamheten

Dyrt med anställd datortekniker ?
Inte alls, prova något av våra service och supportavtal.
En anställd datortekniker kostar för heltid minst 18.500 kr i lön.
Med arbetsgivaravgift och kostnader hamnar man på minst 25.000 kr / månad
Dessutom tillkommer semester, sjukfrånvaro och andra problem med anställning

Har du företag med 5-15 datorer 2.500 kr / månad
Vi tar över driften av ditt företag för 10% av kostnaden
Alltså vi sköter alla datorproblem, installationer övervakning för 2.500 kr / månad

Om Ni inte har täckning för en datortekniker hela månader så är det bättre att vi kommer och titta till utrustning och fixar de problem som kan uppstå i ett datornätverk. Detta blir betydligt billigare än att anställa någon.
Vi utför installationer på plats. Packar upp och gör i ordning datautrustning.
Flyttar E-post, dokument och program mellan datorer.
Kopplar in datorutrustning på nätverk så att man kommer åt Internet, skrivare eller liknande.
Kontrollerar att installerade funktioner fungerar som de ska, backup, antivirusprogram etc.
Affärsidén går ut på att underlätta för företag när datautrustning krånglar, säkerhetställa att allt fungerar som det ska eller när företag vill få in en funktion som de inte redan har. Säkerhetsaspekter blir mer och mer viktiga i det globala informationssamhället.
Några konkreta exempel att fundera över är:
" Fungerar verkligen backuprutinen som den ska, tar den alla viktiga filer.
" Har företaget tillräckligt skydd mot virus, trojaner och spionprogram.
" Finns det vägar in till datorsystemet utifrån.
" Finns det strategi om hela företaget skulle brinna ner.
" Finns det mobila användare som behöver komma åt information
" Finns det behov av snabb service på plats
" Finns det behov att flytta E-post och information när man köper ny dator
" Finns behov att kunna dela på information, skrivare, fax och skanning.


IT Service Mini  950 kr/månad
Detta avtal är endast till för mycket små företag, butiker eller liknande med upp till 4 datorer utan server
Vi sköter drift och underhåll av ditt nätverk och datorer
I detta avtal gäller inte nyinstallation av IT utrustning
Vi är på plats inom 8 timmar från anmälan
Akututryckning på helger och nätter debiteras 700 kr / timme + resekostnad 150 kr/gång.

IT Service Lite 2.500 kr/månad
Gäller företag för 5-15 datorer.
Vi sköter drift och underhåll av ditt nätverk, datorer och servrar.
Resekostnad ingår i dessa timmar. Gäller Kronobergs Län.
Vi är på plats inom 8 timmar från anmälan
Akututryckning på helger och nätter debiteras 700 kr / timme + resekostnad 150 kr/gång.
Gratis telefonsupport
      

IT Service Medium 3.950 kr/mån.
Gäller företag med 15-35 datorer. Vi sköter drift och underhåll av ditt nätverk och datorer..
Resekostnad ingår i dessa timmar
Vi är på plats inom 8 timmar från anmälan
Akututryckning på helger och nätter debiteras 700 kr / timme + resekostnad 150 kr/ gång.
Gratis telefonsupport

Fortfarande inte övertygad
Köp 12 timmar för 5.000 kr för att prova på RNet som servicepartner.Timmarna ska förbrukas inom ett år.Gäller endast nya kunder.

Alla priser exklusive momsExempel på företag som har serviceavtal
via RNet